SLM-6M

Slit Lamp ידני של חברת KANGHUA. Slit Lamp נייד שמשמש לבדיקת המקטע הקדמי של העין ברפואת האדם ולשימוש וטרינרים. קומפקטי ,קל ,ובעל משקל אידיאלי עבור מצבים בהם סליט למפ בגודל סטנדרטי אינו זמין או נוח. לינק לאתר החברה

פרטים
SLM 2

Slit Lamp של חברת KANGHUA. בעל 3 סוגי הגדלות:10x, 16x, 25X מתאים לשימוש בבדיקת גולדמן  או בדיקות טונומטריה. לינק לאתר החברה

פרטים
SLM 1

Slit Lamp של חברת KANGHUA. בעל נורת הלוגן ושלוש הגדלות 10x 16x 25x סליט למפ זה מאפשר חיבור למכשיר גולדמן למדידת עובי קרנית.   לינק לאתר החברה

פרטים