Portable Ultrasound Biomicroscope

אולטראסאונד נייד של חברת meda. מכשיר אולטראסאונד נייד שבודק את הלשכה הקידמית מאפשר שמירת תוצאות המטופל וצילום וידיאו ואפשרות ללכידת תמונה במקביל. לחצו כאן לפרטים נוספים באתר החברה

פרטים
Ultrasonic A Biometer and Pachymeter

מכשיר למדידה ביומטרית ופכימטרית של חברת meda. מכשיר נייד עם תצוגה צבעונית ומסך LCD מגע, מאפשר מדידה מהירה ומדויקת. לחצו כאן לפרטים נוספים באתר החברה

פרטים
ODM-1000 A/P

מכשיר למדידה ביומטרית ופכימטרית של חברת meda.

פרטים
Ultrasonic A/B Scanner for Ophthalmology