Gama Master

יוניט של חברת MEDINSTRUS. • מתאימה למכשיר יחיד . • הרמת כיסא מטופל (15 ס"מ מעלית) לינק לאתר החברה

פרטים
Smile

יוניט של חברת MEDINSTRUS. אפשרויות: • זרוע פורופטר. • מנשא של רגליים. • מתג רגלי לשליטה על תנועה למעלה / למטה של הכיסא • גרסה שמאלית • אספקת החשמל 110V~ לינק לאתר החברה

פרטים
Candy

יוניט מדגם CANDY של חברת Medinstrus. לינק לאתר החברה  

פרטים
Komplekta

  לינק לאתר החברה

פרטים
Elegance

יוניט של חברת MEDINSTRUS. *ניתן לשים עד שלושה מכשירים. *משענת לרגליים. *כיסא הרמה. *משענות לידיים. לינק לאתר החברה

פרטים
Elite

יוניט של חברת MEDINSTRUS. לינק לאתר החברה

פרטים
Delta Q

יוניט של חברת MEDINSTRUS. לינק לאתר החברה

פרטים
INSPIRED

יוניט של חברת MEDINSTRUS. לינק לאתר החברה

פרטים
Alpha Master

יוניט של חברת MEDINSTRUS. לינק לאתר החברה

פרטים
Beta Master

יוניט של חברת MEDINSTRUS. לינק לאתר החברה

פרטים