VisionFit

פורופטר נייד שמאפשר לבצע בדיקה סובייקטיביות ולמעשה מחליף את מסגרת הבדיקה (trial frame) והפורופטר הנייח. המכשיר מותאם בנוחות על ראשו של המטופל. יתרון משמעותי הוא האידיאליות עם חולים שאינם משתפים פעולה. המטופל מרכיב את מסגרת העדשות כמו מסגרת בדיקה רגילה, ומסתכל דרכה על כל יעד קרוב / רחוק . המטופל יכול לעמוד, לשבת או כל […]

פרטים
2WIN

מכשיר נייד שמאפשר מדידה של הטעות הרפרקטיבית בשתי העיינים בו זמנית,בתנאים אמיתיים. הטכנולוגיה שלו מאפשר זיהוי טעות רפרקטיבית באופן מלא,מומים בעיניים ובעיות ראיה על ידי מדידה בטווח של -15D עד +15D, מדידה אוטומטית של אישונים גם בתגובת גירויי לאור,בנוסף כולל בתוכו תוכנה מיוחדת לבדיקת פזילה. מתאים בעיר לבדיקת ילדים ובעלי מוגבלויות.  

פרטים