Optec® 5500P Vision Screener

מכשיר המיועד לבדיקות נהגים כולל control panel ומנוע של חברת STEREO OPTICAL. יחד עם המכשיר מגיעים 12 כרטיסים לבדיקות ראיה -6 סטנדרטים ועוד 6 תוספת ליצירת בדיקות לבחירה: 6 בדיקות ראיה סטנדרטיות: (Slide far color perception (2000010 (Slide far depth perception (2000024 (Slide binocular far acuity (2000184 (Slide far fusion (2000087 (Slide fixation periph depth (2000147 […]

פרטים
Optec® 5000P Vision Screener

מכשיר המיועד לבדיקות נהגים מבית חברת STEREO OPTICAL. יחד עם המכשיר מגיעים 6 כרטיסים סטנדרטיים לבדיקות ראיה: (Slide far color perception (2000010 (Slide far depth perception (2000024 (Slide binocular far acuity (2000184 (Slide far fusion (2000087 (Slide fixation periph depth (2000147 (Slide far number acuity (2000044   לינק לאתר החברה

פרטים