Anomaloscope OT-II

מכשיר שמטרתו לקבוע את סוג ומידת תפיסת הצבע בבדיקת color perception. •  מוצג באופן דיגיטלי במסך נגיעה. • נוריות ה-LED  ופילטרים משמשים ליצירת שדה של צבעי-תערובת (אדום וירוק) ושדה מונוכרומטי (צהוב). • בזכות השימוש במקור אור LED, אין עלייה בטמפרטורה.. • צבעי-התערובת והערכים המונוכרומטי מוצגים על הצג הדיגיטלי הקל לקריאה, מכך יש פחות שגיאות קריאה. לפרטים […]

פרטים