LacriMax

היצרות של צינור הדמעות הינה הפרעה נפוצה שעלולה להוביל לדלקות חוזרת עם חיידקים פתוגניים, כיב הקרנית וכו DCRׂ)-Dacryocystorhinostomy)  הינו הטיפול המועדף על חולים אלו. יתרונות המכשיר: * ידידותי למשתמש * עיצוב קומפקטי ונייד * מעט נפיחות וכאב * מעט או ללא הצטלקות * בטוח * טכנולוגיית לייזר דיודה חדשנית

פרטים