OptoSLT nano

(SLT)  הינו טיפול מתקדם, לא פולשני, ראשוני או משני עבור עליית לחץ תוך עיני  (IOP) בגלאוקומה. השיטה פועלת בפעימות לייזר קצרות באורך גל מסוים כדי למקד באופן סלקטיבי לתאי pigmented trabecular meshwork  ללא גרימת נזק לרקמה. SLT רגיל משתמש בלייזר בעל אנרגיה נמוכה עם משך פעימה קצר של 3-5 ננו-שניות. הקרנת אנרגיה נמוכה זו מגרה הסרת […]

פרטים