Randot® Stereotest

לוח RANDOT הינו לוח לבדיקת STEREOPSIS של הפציינט,מבית חברת STEREO OPTICAL. בדיקת סטריאופסיס עוזרת בזיהוי בעיות בראייה כמו:עין עצלה,דיכוי,בדיקת פזילה כאשר אלה יכולים לעכב התפתחות של הילד.  

פרטים
Stereo Fly Stereotest

לוח Fly Test הינו לוח לבדיקת STEREOPSIS של הפציינט. בדיקת סטריאופסיס עוזרת בזיהוי בעיות בראייה כמו:עין עצלה,דיכוי,בדיקת פזילה כאשר אלה יכולים לעכב התפתחות של הילד. כל פריטי FLY TEST מיוצרים מחומרים באיכות גבוהה, כדי להבטיח תמונות חדות לאורך זמן .

פרטים